Svenska standarder

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

SS 4604860

Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet.”
Denna standard har gällt från 1994. Standarden beskriver förfarandet vid besiktning av byggnader och anläggningar före och efter vibrationsalstrande verksamheter, t.ex. sprängning, pålning, spontning, schaktning, packning och trafik.

Standarden är tillämplig vid alla typer av för- och efterbesiktning av byggnader och anläggningar. Standarden är avsedd att ge erforderligt underlag för att korrekt kunna bedöma om förändringar uppstått under viss tid och i så fall i vilken omfattning.

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-