Informationsblad om våra tjänster

Mark- och Bergarbete

U N D E R     K O N S T R U K T I O N

Riskanalys för sprängningsinducerande vibrationer
[705 kB]

Besiktning av fastigheter / syneförrättning
[521 kB]

Vibrationsmätning
[744 kB]

Övriga tjänster

Riskanalys för sprängningsinducerande vibrationer
[283 kB]

Besiktning av fastigheter / syneförrättning
[506 kB]

Mätning av komfortstörning från trafik
[476 kB]