Områdesbevakning i samband med mark- och bergarbeten

Enhörna Mätpool grundades 1970 och har med sin långa erfarenhet skapat en säker arbetsmetodik för att skydda omgivningen mot skador och minimera störningarna vid mark- och bergarbeten.

Riskanalysen upprättas för att undvika skador på omgivande byggnader, anlägg-ningar och annan känslig utrustning. Tillåtna vibrationsvärden i riskanalysen styr även ansvaret för eventuella skador mellan byggherre och sprängentreprenör. Vid större sprängningsarbeten utför vi som regel alltid en riskanalys. 
Störningar i form av vibrationer och luftstötsvågor ska självklart vara så små som möjligt utan att man kompromissar med kvalitén på sprängningsutförandet. En väl genomförd riskanalys lägger grunden för projektets ekonomi och ett lycka sprängresultat.

Informationsblad 2024-01
PDF [1 Mb]

Hör av er för en offert med fasta priser !
tel. 0708-787901

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse-