Enhörna Mätpool startades 1970 och har inriktningen att genom sprängrådgivning och bevakning bidra till att bergarbeten utförs med minsta möjliga störning på omgivningen.  

Vi utför främst områdesbesvakning vid bergsprängnings- och markarbeten. t.ex. riskanalys, besiktning och vibrationsmätning. Vi utför även bl.a. täthetsproivningar av byggnader, radonmätning och mätning av komfortströrningar från tex. bygg- och trafikvibrationer.

Ring !
Vi kan alltid lämna fasta priser
0708-787901

Tjänster

Bergsprängning

Övr tjänster

Diverse