Stockholms Mätpool startades 1970 och har inriktningen att genom sprängrådgivning och bevakning bidra till att markarbeten utförs med minsta möjliga störning på omgivningen.

Vi utför främst områdesbesvakning vid bergsprängnings - och markarbeten. t.ex. riskanalys, besiktning och vibrationsmätning.

Vi utför även läckagemätning av byggnader, radonmätning och mätning av komfortströrningar från trafikvibrationer.

Ring !
Vi kan alltid lämna fasta priser
08-778 79 00
 
Stockholms Mätpool AB