Områdesbevakning vid mark- och sprängningsarbeten
Enhörna Mätpool startades 1970 och har inriktningen att genom sprängrådgivning och bevakning bidra till att markarbeten utförs med minsta möjliga störning på omgivningen.

Vi utför främst områdesbesvakning vid bergsprängnings - och markarbeten. t.ex. riskanalys, besiktning och vibrationsmätning.

Vi utför även läckagemätning av byggnader, radonmätning och mätning av komfortströrningar från trafikvibrationer.
Ring !
Vi kan alltid lämna fasta priser
08-778 79 00
Vi har bytt företagsnamn från Stockholms Mätpool AB till Enhörna Mätpool AB.
Mark- och Sprängningsarbeten .
Diverse                               .
Övriga Tjänster                     .
Medlem i SBR Byggingenjörerna. Ykesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen